Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rainymorning
2218 fa16
Reposted fromdatfeel datfeel viaawaken awaken
rainymorning
2577 4620 500
Reposted fromMatalisman Matalisman vialexxie lexxie
rainymorning
1012 6b8a
Reposted fromowls owls viaMezame Mezame
rainymorning
1701 4c9e
rainymorning
Już od dwóch lat nie żyje, a ja pamiętam takie rzeczy. Cudowne, małe, codzienne drobiazgi. Za tym najbardziej tęsknię. Za jej małymi słabostkami, o których wiedziałem tylko ja. Moja żona była wyjątkowa. Ona też znała moje grzeszki. Ludzie to nazywają „niedoskonałości”. Ale właśnie one są ważne. Sami wybieramy, kogo wpuścimy do naszego małego, dziwnego świata. Nie jesteś doskonały. I pozwól, że ci coś powiem. Dziewczyna, którą spotkałeś, też nie jest doskonała. Ważne jest tylko, czy do siebie pasujecie. Tylko o to chodzi. Na tym polega bliskość. Jedyny sposób, żeby się tego dowiedzieć, to spróbować. Nie dowiesz się tego ode mnie. A nawet, gdybym wiedział, nie powiedziałbym takiemu szczylowi.
— "Buntownik z wyboru"
rainymorning
rainymorning
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
rainymorning
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaMezame Mezame
rainymorning
"Powinno się przynajmniej raz dziennie przeczytać jakiś ładny wiersz, zobaczyć piękny obraz, posłuchać przyjemnej piosenki lub porozmawiać z najlepszym przyjacielem. W ten sposób budujemy piękniejszą, bardziej wartościową część naszego istnienia."
Heinrich von Kleist
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
rainymorning
rainymorning
1734 1464 500
Winter in Prague
Reposted fromvolldost volldost viamaardhund maardhund
2382 94fa 500

deephouse-acidbass:

ʜᴀᴘᴘʏ ᴏᴄᴛᴏʙᴇʀ 🕸🕷🍂🥀

Reposted fromdiner diner viaciarka ciarka
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viaciarka ciarka
rainymorning
rainymorning
rainymorning
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka
rainymorning
We're just two lost souls,  Swimming in a fish bowl, Year after year. Running over the same old ground, What have we found? Same old fears. Wish you were here.
— Roger Waters (Pink Floyd)
Reposted fromstormymind stormymind viaciarka ciarka
rainymorning
1106 673c
Reposted fromnyaako nyaako viapamparejra pamparejra
0119 deb3
Reposted frompheebs pheebs viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
rainymorning
0404 e8bc
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl