Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rainymorning
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
rainymorning
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaMezame Mezame
rainymorning
"Powinno się przynajmniej raz dziennie przeczytać jakiś ładny wiersz, zobaczyć piękny obraz, posłuchać przyjemnej piosenki lub porozmawiać z najlepszym przyjacielem. W ten sposób budujemy piękniejszą, bardziej wartościową część naszego istnienia."
Heinrich von Kleist
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
rainymorning
rainymorning
1734 1464 500
Winter in Prague
Reposted fromvolldost volldost viamaardhund maardhund
2382 94fa 500

deephouse-acidbass:

ʜᴀᴘᴘʏ ᴏᴄᴛᴏʙᴇʀ 🕸🕷🍂🥀

Reposted fromdiner diner viaciarka ciarka
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viaciarka ciarka
rainymorning
rainymorning
rainymorning
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka
rainymorning
We're just two lost souls,  Swimming in a fish bowl, Year after year. Running over the same old ground, What have we found? Same old fears. Wish you were here.
— Roger Waters (Pink Floyd)
Reposted fromstormymind stormymind viaciarka ciarka
rainymorning
1106 673c
Reposted fromnyaako nyaako viapamparejra pamparejra
0119 deb3
Reposted frompheebs pheebs viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
rainymorning
0404 e8bc
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaciarka ciarka
4594 3702 500

cosyrainydays:

cosy rainy days 

rainymorning
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciarka ciarka
rainymorning
Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz zawsze jest nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie rusza się ani jeden liść. Tam gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: „Odszedł, widać jesień się zbliża.”
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromstylte stylte
rainymorning
6007 6e4c
Reposted fromcomfortablynumb comfortablynumb
rainymorning
6455 2b5b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl